Balles dejas

↑ Atgriezties

Balles dejas ir pāru dejas pašiem sev – svētkiem, priekam un atpūtai jauku cilvēku sabiedrībā, skaistas mūzikas pavadījumā. Pareizam balles deju izpildījumam ir raksturīgs slēgtais dejas satvēriens un ritmiski vienlaicīgs (sinhrons) abu partneru soļu izpildījums pārī. Lai varētu dejot saskaņā ar partneri, vienam no dejotājiem ir jābūt vadošajam. Vēsturiski ir izveidojies tā, ka vada vīrietis, bet sieviete seko viņa vadībai. Balles dejas nevar dejot, neprotot katras dejas vienkāršāko pamatsoli, taču nav arī vajadzības obligāti mācēt daudzas sarežģītas figūras.

Balles dejas ir dejas pāriem – vīrietim un sievietei – atpūtai, priekam, sabiedriskai saskarsmei ar citiem cilvēkiem. Piedalīšanās ballē nenozīmē pasīvu skatīšanos vai klausīšanos, ballēs galvenā aktivitāte ir pati dejošana. Dejošanai ballē nav nepieciešama apdāvinātība vai talants, elementāros solus var iemācīties ikviens! Ballēs nenotiek dejotāju sacīkstes par labāko izpildījumu, netiek dalīti diplomi un medaļas. Ballē nav pieklājīgi dejot sportiskā stilā, cenšoties "pārspēt" citus, vai arī dejot "šovu". Ballēs tiek dejotas  tradicionālās sarīkojumu dejas: Latvijā priekšroka tiek dota klasiskajām balles dejām, tomēr programmā var tikt iekļautas arī Latīņu dejas un Svinga, roka un disko dejas. Lai varētu piedalīties ballēs, ir jāprot vismaz dažu deju pamatkustības, Tās ir jāapgūst pirms balles. Balles laikā mācīties vai mācīt dejot nepieder pie labā toņa. Talantīgi dejotāji var iemācīties, skatoties, kā dejo dejot pratēji, tomēr lielākajai daļai pirms balles jāmācās deju kursos. Lai dejotu ballē, ir jāprot arī atbilstoši sakopt sevi, apgērbties atbilstoši norādītajam apģērba kodam, un izturēties atbilstoši pieklājīgas uzvedības prasībām. Ballē atšķirībā no sacensībām vai šova, kur jādejo iepriekš iestudēta  kombinācija, jāprot improvizēt. Tas nozīmē izvēlēties dejas soļus  atbilstoši situācijai uz deju grīdas. Lai improvizētu, kungam ir jāprot  vadīt dāmu dejā, bet dāmai – pakļauties un sekot kunga vadībai. Ballē, atšķirībā no sacensībām, kur jādejo ar savu pastāvīgo partneri, ir  jābūt gatavam, ka tevi  var uzlūgt jebkurš no pretējā dzimuma balles apmeklētājiem.