Kas ir Balle?

↑ Atgriezties


Balle

Vārds "balle" ir atvasināts no latīņu valodas vārda "balare" kas nozīmē – dejot. Balle – tas ir formālo sabiedrisko deju pasākums, kurā visi apmeklētāji dejo sarīkojumu dejas, piemēram, valsi, tango, fokstrotu, kvikstepu, rumbu, sambu u.c. dejas. Ballē apmeklētāji nedejo pa vienam vai bariņā, bet tikai pāros. Ballē nedejo baletu, tautas dejas, stepu, hip hopu, breiku, utt. Ballē dejotāji dejo tikai paši savam priekam un atpūtai. Balle nav ne koncerts, ne šovs, ne skate, ne deju sacensības.

Ballē deju pavadījumu nodrošina dzīvās mūzikas izpildītāji – orķestri vai instrumentālie ansambļi. Mūzikai ir jābūt daudzveidīgai un dejošanai piemērotai gan attiecībā uz tās noskaņu, gan ritmiem un tempiem. Ballē nevar skanēt mūsdienu simfoniskā mūzika, rokmūzika vai džezs, balles deju mūzika ir no citiem atšķirīgs un īpašs mūzikas žanrs.

Ballei ir nepieciešams parketa grīdas segums un pietiekami liels dejošanai pieejamas grīdas laukums. Neviena, pat vislielākā balles zāle nevar uzņemt neierobežoti lielu dejotāju skaitu. Balle nav roka mūzikas koncerts, kas stadionā var uzņemt milzīgu skaitu apmeklētāju. Balle nevar notikt uz zālāja, betona vai flīžu grīdas, vai grīdas, kas segta ar paklājiem, ne arī telpā, kura pilna ar krēsliem un galdiņiem.

Ballē ir jāpiedalās cilvēkiem, kas kaut nedaudz prot pareizi dejot pāros dažādas sarīkojumu dejas, ir sakopti un tērpušies dejošanai piemērotos tērpos un apavos, prot uzvesties tā, kā prasa pieklājības noteikumi un balles deju etiķete.

Balles norise ir jāvada, tā nevar ritēt haotiski, pati no sevis. Balles programmai ir jābūt plānotai un pietiekami interesantai, balle ir jāatklāj un organizēti jānobeidz. Balli parasti atklāj tās rīkotājs. Eiropā balli ir pierasts atklāt ar polonēzi, kurai seko valsis. Labā ballē rīkotāji iespiež īpašas balles programmas jeb deju kartes, kurās uzskaitīti ballē atskaņot paredzētie skaņdarbi, ar norādi, kura deja pie šī skaņdarba būtu jādejo, kā arī plānotie priekšnesumi vai deju paraugdemonstrējumi.

Balles var būt slēgtas, kurās ieeja ir tikai ar ielūgumiem, un balles var būt publiskas, kurās var nokļūt ikviens, nopērkot biļeti kasē. Ierodoties uz balli, jāņem vērā ieteiktais apģērba kods, kas parasti tiek norādīts balles ielūgumā vai uz biļetes.

Deju vakars

Jāatšķir balles no deju vakariem. Balle ir vienreizējs notikums, kas parasti notiek tikai vienreiz gadā. Balle notiek greznās telpās, parasti – pilī.  Deju vakars notiek regulāri, vienu vai divas reizes mēnesī, vai arī katru nedēļu. Deju skolu praktiskie vakari tiek rīkoti deju skolās ar mērķi likt kursantiem iejusties balles atmosfērā un pierast dejot nepazīstamu cilvēku klātbūtnē. Praktiskajos vakaros parasti tiek izmantoti deju mūzikas ieraksti. Apģērba kods deju vakaros nav tik stingrs kā ballēs, taču arī deju vakarā ir jāierodas izejamos tērpos. Ierašanās ikdienas vai sporta tērpā norāda uz valkātāja kultūras trūkumu un necieņu pret citiem apmeklētājiem